Softwarové řešení pro ty

kteří to s ochranou osobních údajů myslí vážně.

Blog

Profesionál

Pro malou organizaci do 9 zaměstnanců
1300 měsíčně + DPH
 • Záznamy o zpracovatelských činnostech
 • Komplexní datové mapování
 • Generování interních a externích dokumentů a přehled o informování o ochraně osobních ůdajů
 • Intuitivní správa interní a externí compliance
 • Správa datových incidentů
 • Správa žádostí subjektů údajů
 • Automatizace a upomínky

Business

Pro větší organizaci do 50 zaměstnanců
2600 měsíčně + DPH
 • Vše, co je součástí licence Business a k tomu:
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Prioritní podpora do 24 hodin
 • Až 25 zpracovatelských smluv
Oblíbené

Business +

Pro větší organizaci do 250 zaměstnanců
4200 Měsíčně + DPH
 • Vše, co je součástí licence Business a k tomu:
 • Prioritní podporu do 24 hodin
 • Až 50 zpracovatelských smluv
 • Osobní webinářový trénink

Potřebujete pomoc s implementací?

Implementátor

Chci ať se někdo stará o můj soulad
1800 hodina + DPH
 • Aktualizace mapování v pravidelných intervalech
 • Úvodní exportování dokumentů pro compliance a iniciační compliance reporty
 • Koordinace zapojení procesů aplikace do organizačních procesů organizace
 • Předání a zaškolení odpovědných osob v organizaci
Oblíbené

Data protection officer​

Chci ať se expert stará o můj soulad​
2100 hodina + DPH
 • Aktualizace mapování v pravidelných intervalech
 • Aktualizace mapování v pravidelných intervalech
 • Příprava právních stanovisek v oblasti ochrany osobních údajů​
 • Příprava dalších dokumentů nad rámec aplikace​

Naši aplikaci využívá již více než 400 organizací napříč celou Evropou.

JSME ZDE ABYCHOM vÁM POMOHLI

Ochrana osobních údajů:

S Vašimi údaji nakládáme dle Politiky ochrany osobních údajů.

JSME ZDE ABYCHOM vÁM POMOHLI

Ochrana osobních údajů:

S Vašimi údaji nakládáme dle Politiky ochrany osobních údajů.

JSME ZDE ABYCHOM vÁM POMOHLI

Ochrana osobních údajů:

S Vašimi údaji nakládáme dle Politiky ochrany osobních údajů.

[booked-calendar calendar=21]

JSME ZDE ABYCHOM vÁM POMOHLI

Ochrana osobních údajů:

S Vašimi údaji nakládáme dle Politiky ochrany osobních údajů.