V našem softwaru GDPR365 jsou k dispozici 3 nové šablony pravidel

Abychom Vám pomohli s aktuální situací v době koronaviru a zjednodušili dodržování legislativy, přidali jsme 3 nové šablony pravidel. První souvisí s rostoucím trendem práce na dálku (tzv. homeoffice). Druhá se týká žádostí subjektu údajů o přístupu a poslední se týká narušení bezpečnosti osobních údajů.

Práce z domova: nový standard

V situaci, která nastala na jaře tohoto roku bude homeoffice novým „normálem“. Mnozí to budou vnímat jako změnu. Když se však nad tím zamyslíme, jak moc to bude odlišné od práce v kanceláři? Vaše domácí pracovní stanice je rozšířením běžného pracovního prostředí. Zároveň si musíme uvědomit, že je povinností vedení organizace, aby poskytlo potřebné pokyny, pokud jde o politiku v oblasti práce z domova.

Žádosti subjektu údajů o přístupu

Díky vzniku mnoha aplikací a řešení, která sledují osobní údaje svých uživatelů, čím dál více lidí si uvědomuje svá práva na přístup ke svým osobním údajům, což zvyšuje míru žádostí o přístup. Aby bylo prokázáno dodržování GDPR není dostatečné jen zavedení mechanismu k vypořádání žádostí. Organizace má rovněž přijmout a implementovat politiku identifikace, vedení správy žádostí o přístup.

Narušení bezpečnosti osobních údajů

Podobně i u bezpečnostních incidentů – vždy může dojít, že Vám osobní údaje z organizace vytratí, poškodí či budou odcizeny. Vaše reakce na narušení bezpečnosti má být v souladu s Vámi interně přijatou politikou. Taková směrnice má rovněž stanovovat následky za nenahlášení či nezvládnutí datového incidentu.

Jak získat přístup k novým zásadám

Nejprve se přihlaste se ke svému účtu.

Pak přejděte na “Dokumenty zásad správného řízení”, klikněte na kartu “Interní” a přejděte dolů, abyste viděli 3 nová Pravidla.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp