Facebook čelí omezení přenosů osobních údajů do USA

Omezení Facebooku
Omezení přenosu osobních údajů do USA

Minulý týden došlo k vydání předběžného opatření ze strany komise pro ochranu osobních údajů Irska, kterým má dojít společností Facebook k omezení přenosu osobních údajů z EU do USA.

V důsledku tohoto opatření by Facebook musel podstatně přepracovat fungování své sítě (de facto rozdělit ji na 2 části – americkou a evropskou je jedním z možných řešení nebo celkovou úpravu některých služeb), což je otázkou, do jaké míry je toto uskutečnitelné.

Začátkem tohoto týdne The Wall Street Journal oznámil, že Facebook požádal 10.9.2020 o soudní přezkum tohoto předběžného opatření u Irského vrchního soudu.

Celá situace se jeví velice nešťastná pro mnoho evropských společností, které exportují data svým dodavatelům do USA, nikdo totiž do července tohoto roku nečekal, že dojde k zpochybnění mechanismu Štítu soukromí (Privacy Shield) ze strany Evropského soudního dvora, přičemž jeden ze silných argumentů byl, že americké zákony v oblasti sledování umožňují negovat Štít soukromí. V případě, že by se ukázalo, že i standardní kontraktační doložky (SCC) nebudou „prakticky použitelné“ ze stejného důvodu, jak naznačuje postup, bude přenos osobních údajů do USA podstatně omezen.

Současná situace je následkem postupných změn v oblasti ochrany osobních údajů. Již v červenci tohoto roku Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku uvedl, že právní rámec mezi USA a EU – Štít soukromí není dostatečně bezpečný pro přenos osobních údajů do USA, a tudíž se společnosti z USA v průběhu léta 2020 začaly spoléhat na tzv. standardní kontraktační doložky a uzavírat se svými partnery s EU dodatky k zpracovatelským smlouvám s těmito doložkami.

Po vydání rozsudku ESD začal Evropský sbor pověřenců pracovat na řešení, jak vyhovět rozsudku ESD a zároveň zachovat možnost přenosu dat mezi EU a USA.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp