Privacy shield a změny po 17.7.2020

Obrazek - pozor na zmenu exportu dat do USA
Zrušení Privacy Shield, dopad na ochranu osobních údajů.

Ve čtvrtek 16. července 2020 vydal Evropský soudní dvůr (Soud) rozsudek, kterým se ruší platnost amerického Štítu soukromí (Privacy Shield) jako zákonného základu pro přenos osobních údajů do USA.

Pokyny dozorových úřadů naznačují, že pokud aktuálně používáte štít soukromí (Privacy shield) jako titul pro přenos dat do USA, pokračujte v tom, dokud nebudou k dispozici nové pokyny. Orgány však vyzývají, abyste během tohoto období nezačali používat štít na ochranu soukromí.

  • Např. ICO (information Comissioner Office) uvádí reakci zde
  • Irský úřad na ochranu osobních údajů zde.
  • Polský úřad na ochranu osobních údajů zde.
  • ÚOOÚ uvádí reakci zde.

Soud rovněž rozhodl, že mechanismus předávání standardních smluvních doložek (SCC) používaný k přenosu údajů do zemí po celém světě je v zásadě platný (byť i zde je po 1.9.2020 vývoj – ve vztahu k Facebooku), i když je zřejmé, že v praxi použití mechanismu předávání SCC na předávání osobních údajů do USA je nyní diskutabilní. Jedná se o problém, který bude vyžadovat další a pečlivé prozkoumání, v neposlední řadě proto, že posouzení bude nutné provádět případ od případu. Mohou být vyžadována další ochranná opatření nad rámec SCC.

Co byste teď měli dělat?

  • Dávejte pozor na pokyny dozorových úřadů, Evropské rady pro ochranu údajů a Evropské komise.
  • Posuďte, jaké údaje se předávají mimo EU a na jakém právním základě.
  • Zjistěte, kde v současné době používáte štít soukromí jako zákonný základ pro předávání údajů do USA.
  • Zjistěte, jak Vaši zpracovatelé reagují na zrušení štítu soukromí.
  • Zjistěte, zda některé smluvní dokumenty vyžadují změnu, třeba s SCC nebo dokonce závaznými podnikovými pravidly (pokud jsou relevantní) Pokračujte v aktualizaci sekce mapování dat a procesoru podle potřeby a až bude k dispozici větší přehlednost, aktualizujte oznámení o ochraně osobních údajů pokaždé, když aktualizujete mapování dat.

Aktualizujeme tento článek a naši část nápovědy, abychom vám poskytli nejnovější vývoj situace.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp