Business +

4.200,00 / month for 12 months

Je určený pro organizaci max. 250 zaměstnanců a 50 zpracovatelských smluv.
Umožňuje využívání 5 uživateli. Zajišťujeme uživatelskou podporu.
Navíc umožňuje posouzení vlivů na ochranu osobních údajů.

Kategorie:

Popis

Roční plán zahrnuje využití aplikace GDPR365 s těmito funkcionalitami:

  • Záznamy o zpracovatelských činnostech
  • Compliance manažer
  • Datové mapování
  • Prohlášení o ochraně osobních  údajů
  • Správa vztahů se zpracovateli
  • Správa datových incidentů
  • Správa žádostí subjektů údajů
  • Automatizace a upomínky
  • Uživatelská podpora
  • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Je určený pro organizaci až 250 zaměstnanců a 50 zpracovatelských smluv.
Umožňuje využívání 2 uživateli.
Zajišťujeme uživatelskou podporu.