Facebook – vytváření vlastního okruhu uživatelů (okruh uživatelů I.)

Okruh uživatelů
Facebook a vlastní okruh uživatelů, marketing a GDPR.

Facebook patří mezi oblíbené platformy pro inzerování. Internetoví obchodníci proto běžně sdílejí s Facebookem (mnohdy v rozporu s GDPR) osobní údaje (např. v nástroji Okruh uživatelů) svých zákazníků. Důvod je nabíledni. Reklama prostřednictvím Facebooku je velice efektivní. Cílená reklama na Facebooku je vlastně všude, oblečením počínaje a konzultačními službami konče.

Nicméně užívání Facebook – okruh uživatelů není bez problémů a ukazuje se, že mnoho případů využívá inzerci prostřednictvím Facebooku nezákonně. A pravdou je, že zajistit zákonnou inzerci přes Facebook – okruh uživatelů není vůbec jednoduché.

Jak Okruh uživatelů funguje?

Vlastní okruh uživatelů funguje následovně:

1. Nahrajete seznam s kontaktními informacemi o svých zákaznících, jako jsou e-mailové adresy nebo telefonní čísla.

2. Facebook je pak porovná s vlastními daty.

3. Facebook vytvoří požadované publiku (Custom Audience).

Aby to nebylo tak jednoduché…

Existují tři typy vlastního okruhu uživatelů podle toho, odkud údaje pocházejí:

  1. Seznam zákazníků – Seznam kontaktních informací, které Facebooku poskytnete jak jsme popsali v bodě výše.
  • Pixel/App Tracking – Lidé, kteří interagovali s Vaším webem (pixelem) nebo aplikací (SDK).
  • Uživatelé interagující na Facebooku – lidé, kteří například Vaši Facebook stránku označili jako To se mi líbí nebo se jim líbil váš profil na Instagramu.

My se v tomto příspěvku věnujeme pouze první variantě, a to seznamu zákazníků.

Legalita vytvoření vlastního okruhu uživatelů

Pokud získáme osobní údaje v souladu se zákonným postupem, je možné abychom vytvořili zákonný vlastní okruh uživatelů. Abychom došli k tomu, co vše musí být splněno k zajištění zákonného vlastního okruhu uživatelů, musíme analyzovat jednotlivé zpracovatelské činnosti

Č. Zpracovatelská aktivitaPrávní titul
1.Sbíráte osobní údaje od uživatele, například e-mail, telefon, událost Pixel.Souhlas, oprávněný zájem nebo smlouva
2.Ukládáte osobní údaje.Souhlas, oprávněný zájem nebo smlouva
3.Odesíláte osobní údaje na Facebook (ve formě hash).Případně souhlas (menší pravděpodobnost) nebo oprávněný zájem (s větší pravděpodobností).
4.Facebook porovnává osobní údaje s uživatelskými údaji Facebooku, má k dispozici.Oprávněný zájem
5.Facebook vytvoří seznam odpovídajících facebookových uživatelských účtů (“Vlastní okruh uživatelů“).Oprávněný zájem
6.Facebook si tento vlastní okruh uživatelů uchovává na Vašem účtu inzerenta.Oprávněný zájem

Sběr a ukládání dat

Problematika vytvoření okruhu uživatelů získala v posledních dvou letech na značné publicitě. Např. Bavorský úřad pro ochranu osobních údajů uvedl, že v žádném z nich vyšetřovaných případů inzerent neinformoval své klienty o tom, že jejich údaje budou s Facebookem sdíleny, úřad šel dokonce tak daleko, že zakázal inzerentům nahrávat data osob na Facebook bez jejich výslovného souhlasu, přičemž toto již bylo potvrzeno Vrchním správním soudem spolkové republiky Bavorsko.  V případě, že tedy nemáte k dispozici jednoznačný právní titul, zasílat údaje osob na Facebook může být riskantní.

Zasílání dat Facebooku

V případě vytvoření vlastního okruhu uživatelů Facebook uvádí, že funguje jako zpracovatel osobních údajů a nemá žádná další práva k používání vytvořených dat, například nemá právo dovoleno obohatit svou datovou sadu o tuto novou odpovídající data od inzerenta. Na základě vztahu inzerenta – jako správce údajů k zpracovateli údajů je oprávněný zájem pravděpodobnou volbou pro právní základ. Souhlas je také možností pro správce, ale realisticky jen málo správců získá od zákazníků souhlas, že jsou oprávněni posílat své údaje Facebooku.

Porovnání dat Facebookem a jejich uložení

Po nahrání dat pak Facebook provede porovnávání Vámi vložených dat s vlastními uživateli a vytvoří seznam, který budete později používat. Facebook v tomto rozsahu pro Vás jedná jako zpracovatel osobních údajů, ale současně jedná jako jejich správce porovnávání vlastních údajů, přičemž opírá své správcovství o právní základ ve smluvních podmínkách s uživateli. Váš oprávněný zájem je volbou pro toto zpracování údajů.

Oprávněný zájem jako titul

Použití oprávněného zájmu je závislé na okolnostech daného případu a rovněž na tom, jak přistupujeme k serióznosti navázaných zpracovatelů (v tomto případě Facebooku), nicméně pokud se striktně budeme řídit postojem Facebooku (který se již v minulosti ukázal chybný) pak by oprávněný zájem měl postačovat.

Pokud se ale ukáže, že v Bavorsku dojde správní soud k závěru, že zasílání osobních údajů a porovnávání dat s Facebookem vyžaduje souhlas, bude nutné pro zasílání a porovnání dat zajistit souhlas. Tím se celá situace pro inzerenty Facebooku ztíží ne-li znemožní.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp